Top icon mobile

International warranty

INTERNATIONALE GARANTIE

Uw HAMILTON®-horloge is voorzien van een garantie van Hamilton International Ltd voor een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aankoop krachtens de voorwaarden van deze garantie. Hamilton International Ltd. garandeert dat het interne uurwerk, de mechanismes en de kast van uw HAMILTON-horloge geen gebreken vertonen. Onder de internationale HAMILTON-garantie vallen materiaal- en productiedefecten die bestaan tijdens de levering van het aangekochte HAMILTON-horloge (“defecten”). De garantie is alleen van toepassing indien het garantiecertificaat gedateerd is, volledig en juist is ingevuld en voorzien is van een stempel van een officiële HAMILTON-dealer* (“geldig garantiecertificaat”).

Gedurende de garantieperiode en indien u een geldig garantiecertificaat kunt voorleggen, heeft u het recht elk defect zonder kosten te laten verhelpen. Indien het niet mogelijk is uw HAMILTON-horloge weer normaal te laten functioneren, garandeert Hamilton International Ltd zijn vervanging door een HAMILTON-horloge met dezelfde of vergelijkbare kenmerken. De garantie voor het vervangende horloge eindigt vierentwintig (24) maanden na de aankoopdatum van het vervangen horloge.

De garantie van de producent dekt niet:

  • de levensduur van de batterij;
  • niet-metalen bandjes en kettingen (bijvoorbeeld van leer, stof, rubber)
  • normale slijtage en veroudering (bijvoorbeeld bekrast horlogeglas; verandering van kleur en/of materiaal; afbladderen van het verguldsel);
  • schade aan het horloge door abnormaal/ruw gebruik, gebrek aan onderhoud, nalatigheid, ongelukken (laten vallen, deuken, pletten, gebroken horlogeglas, etc.), onjuist gebruik van het horloge en het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen van Hamilton International Ltd.;
  • indirecte of bijkomende schade door bijvoorbeeld het gebruik, het niet-functioneren, de defecten of de onnauwkeurigheid van het HAMILTON-horloge;
  • HAMILTON-horloges waaraan is gewerkt door niet-geautoriseerde personen (bijv. voor het vervangen van de batterij, onderhoud of reparatie) of die gewijzigd zijn van het origineel buiten beheer van Hamilton International Ltd.

Claims richting Hamilton International Ltd. bijvoorbeeld voor andere schades dan genoemd in de beschreven garantie hierboven zijn uitdrukkelijk uitgesloten, behalve voor verplichte wettelijke rechten die de koper heeft richting de producent.

De bovenstaande garantie:

  • staat onafhankelijk van garanties die de koper mag geven en waarvoor alleen hij verantwoordelijk is.
  • is niet van invloed op de rechten van de koper richting de verkoper of andere verplichte wettelijke rechten die de koper mag hebben richting de verkoper.

De klantenservice van Hamilton International Ltd. zorgt voor het perfecte onderhoud van uw HAMILTON-horloge. Als uw horloge onderhoud nodig heeft, vertrouw dan op officiële HAMILTON-dealers of erkende HAMILTON-onderhoudscentra zoals genoemd in de bijgesloten lijst: zij kunnen service verlenen die voldoet aan de normen van Hamilton International Ltd.

*Gespecialiseerde HAMILTON-dealer in EU-landen

HAMILTON ® is een gedeponeerd handelsmerk