Top icon mobile

Leveringen en terugzending

 1. Leveringen

  Alle leveringen worden verzorgd door onze transportpartner UPS, die de goederen levert onder voorwaarde van ondertekening van de ontvangstbevestiging. UPS levert zowel bij u thuis als op uw werk, en dit binnen de 2 à 5 dagen voor een standaard levering (de voorbereidingstijd voor het klaarmaken van uw bestelling en een verzendingsperiode van maximaal 48 uur niet meegerekend) of binnen 24 uur voor een expreslevering (verzending dezelfde dag voor alle bestellingen die ontvangen en verwerkt werden voor 11 uur) behalve in geval van op voorhand gecommuniceerde uitzonderingen.

  De vooropgestelde leveringstermijnen gelden enkel buiten het weekend en wettelijke feestdagen.

  In elk geval zal de uiterlijke leveringsdatum u medegedeeld worden op het moment dat uw bestelling wordt gevalideerd.

  Behalve enig bericht tot het tegendeel op de Website op het moment van uw bestelling, zullen alle bestellingen gratis verzonden worden.

 2. Terugzending

  We zijn ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zult zijn met uw HAMILTON product. Mocht u het onverhoopt toch noodzakelijk achten een product terug te zenden, dan proberen wij dit proces zo eenvoudig mogelijk te houden.

  Om een zo snel mogelijke verzending mogelijk te maken, onderscheiden we twee soorten van terugzending. Met het oog op een vlotte afhandeling, vragen we u dan ook de voor uw geval van toepassing zijnde procedure nauwgezet op te volgen.
  1. Wettelijk herroepingsrecht

   Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht onder de voorwaarden omschreven in artikel 7 van de Verkoopsvoorwaarden, vragen we u het volgende te doen:

   Informeer ons van uw beslissing tot herroeping met een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring via e-mail naar shopbe@hamiltonwatch.com. U kan hiervoor gebruik maken van het wettelijk modelformulier voor herroeping dat u hier vindt, maar het gebruik van dit formulier is niet verplicht. Wij danken u om het ordernummer dat overeenstemt met het betrokken product en dat u op de door u ontvangen factuur vindt, in uw e-mail of voornoemd formulier voor herroeping te vermelden.

   Zendt het product in zijn originele staat samen met de leverbon terug aan The Swatch Group (Belgium) NV / HAMILTON E-COMMERCE, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel, binnen een termijn van veertien (14) dagen na de mededeling van uw beslissing om het contract te herroepen.

   Maak daarbij gebruik van een veilige verzendmethode, want u bent zelf verantwoordelijk voor het terug te sturen product tot op het moment dat wij het in ontvangst nemen.
  2. Wettelijke garantie voor gebrekkige producten

   We doen al het mogelijke om u producten te leveren die aan hoge kwaliteitseisen voldoen. We proberen de producten daarom zo goed mogelijk te selecteren en te verpakken om ervoor te zorgen dat ze u in goede staat bereiken. Indien u onverhoopt toch een product ontvangt dat onvolledig of beschadigd is, of indien u een ander product ontvangt dan u had besteld, of indien het product anderszins niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan u ons het product terugsturen ter vervanging of compensatie overeenkomstig de voorwaarden omschreven in artikel 8.2 van de Verkoopsvoorwaarden.

   Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op garantie, vragen we u het volgende te doen:

   Informeer ons van uw wens tot beroep op de wettelijke garantie via e-mail naar shopbe@hamiltonwatch.com. We openen dan een dossier zodat een snelle afhandeling kan worden verzekerd.

   Zendt het product in zijn originele staat samen met de leverbon zo snel mogelijk terug aan The Swatch Group (Belgium) NV / HAMILTON E-COMMERCE, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel.

   Maak daarbij gebruik van een veilige verzendmethode, want u bent zelf verantwoordelijk voor het terug te sturen product tot op het moment dat wij het in ontvangst nemen.

   U vindt meer informatie over het recht op herroeping en de garantie in de Verkoopsvoorwaarden. Als u reeds een product van HAMILTON kocht, dan vindt u eveneens informatie in de aankoopbevestiging en, voor wat betreft het herroepingsrecht, ook op de leveringsbon.